Ptujski mestni svetniki soglasno sprejeli proračun za leto 2021 – Petv
Domov » Novice » Ptujski mestni svetniki soglasno sprejeli proračun za leto 2021

Ptujski mestni svetniki soglasno sprejeli proračun za leto 2021


Na 21. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj so svetniki in svetnice razpravljali v 16. točkah dnevnega reda z nekaj podtočkami. Glavna točka je bila sprejetje proračuna za leto 2021, ki so ga svetniki soglasno podprli. Višina proračuna za prihodnje leto znaša 36.019.992,53 evrov. V njem bo za projekte in investicije namenjenih 15 milijonov evrov. Med njimi bodo glavne investicije odvajanje in čiščenje odpadne vode, gradnja in sanacija Stare steklarske in Vrazovega trga, vzdrževanje cestne infrastrukture, prizidava in energetska sanacija OŠ Mladika, rekonstrukcija ostrešja OŠ Olge Meglič, obnova mrliške vežice, rekonstrukcija Slovenskogoriške ceste…

Na tokratni seji, ki je potekala v veliki sejni sobi Mestne hiše so svetnice in svetniki med drugim potrdili še sklepe Investicijskega programa (IP) »Prizidava z rekonstrukcijo in energetsko sanacijo OŠ Mladika – 2. faza», Investicijskega programa (IP) »Rekonstrukcija ostrešja OŠ Olge Meglič»i n Letnega programa športa v Mestni občini Ptuj za leto 2021. Pri točki informacije so bili seznanjeni s poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj o izvedbi nadzora »Pregled poslovanja Javnega zavoda za turizem Ptuj«, programom izvedbe nadzora porabe javnih sredstev v Mestni občini Ptuj za leto 2021 ter s Poročilom o delu Častnega razsodišča Mestne občine Ptuj za leto 2020.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 16. decembra 2020.)

Na vrh