Domov » Novice » Ptujski regijski center za zaščito ponovno deluje 24 ur na dan

Ptujski regijski center za zaščito ponovno deluje 24 ur na dan

Center za obvescanje 112 na Ptuju
Na Ministrstvu za obrambo in upravi Republike Slovenije za zaš?ito in reševanje so se lani odlo?ili za spremembo organiziranosti dela, predvsem tistega v centrih za obveš?ane 112. S 1. julijem 2012 se je ukinila no?na izmena v ptujskem centru. Vse aktivnosti so bile pono?i med dvajseto in osmo uro zjutraj prenesene v center v Maribor, kar se je hitro pokazalo za slabo potezo. Ta sprememba je prinesla veliko nezadovoljstva med strokovno in lai?no javnostjo, pa tudi med reševalnimi službami. Zaposleni v regijskih centrih novega na?ina dela niso sprejeli najbolje. V zelo kratkem ?asu so se morali usposobiti za delovanje na do tedaj neznanem terenu, pove?al se jim je obseg dela in morali so se voziti na delo v bolj oddaljene kraje, kar je povzro?ilo veliko težav. Vseh 13 regijskih centrov za obveš?anje v Sloveniji pa od 1. septembra naprej ponovno zagotavlja 24-urno delo.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 17. septembra 2013.)

Na vrh