Ptujski svetniki potrdili četrti rebalans proračuna – Petv
Domov » Novice » Ptujski svetniki potrdili četrti rebalans proračuna

Ptujski svetniki potrdili četrti rebalans proračuna


V Dominikanskem samostanu na Ptuju je potekala 29. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj. Svetnice in svetniki so imeli na dnevnem redu 12. točk. Glavna je bila potrditev Predloga Odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2021. Predlagani četrti rebalans proračuna znaša 33.380.844,08 EUR in je nižji od sprejetega proračuna za 3.873.781,93 EUR. Ob tej točki so potrdili še Predlog Sklepa o potrditvi Programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Ptuj za obdobje 2022 – 2026 in Predlog Sklepov Mestnega sveta Mestne občine Ptuj o potrditvi predlogov sklepov uprave in nadzornega sveta družbe Javne službe Ptuj. Proti koncu seje se obravnavali v točkah tudi infrastrukturne projekte in prodajo nepremičnin. Pod zadnjo točko informacije so se ptujski mestni svetniki in svetnice seznanili z različnimi poročili o izvajanju koncesijskih pogodb v letu 2020.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 20. oktobra 2021.)

Na vrh