Domov » Novice » Ptujski svetniki sprejeli rebalans proračuna za leto 2012

Ptujski svetniki sprejeli rebalans proračuna za leto 2012

Ptujski mestni svetniki so na ponedeljkovi seji soglasno sprejeli rebalans prora?una, ki so ga potrjevali nekoliko prej, kot je bilo sicer na?rtovano. Razlog za to se skriva v spremembah zakonodaje, kjer bi država morala zaradi finan?nih posledic teh sprememb ob?inam zagotoviti denar, pa temu ni tako. V prora?unski rezervaciji tako ni bilo ve? vira za prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih ob?anov, kjer je postavka v letošnjem letu porasla za kar 100%, zato so k rebalansu pristopili prej, obenem pa so uskladili vse prihodke in odhodke. Prora?un je znižan za 7,7% oziroma za 2,8 MIO evrov, v njem pa so pustili investicije, ki bodo izvedene do konca letošnjega leta. Kljub soglasnemu sprejetju, pa so svetniki vendarle imeli nekaj pomislekov. Rebalans prora?una je pokazatelj resnega gospodarskega in finan?nega stanja v državi, zato nas še zlepa ne ?akajo kaj lepši ?asi. V ob?inski upravi pa bodo že v prihodnjem mesecu pri?eli s pripravami prora?una za leto 2013, ki bo nadvse zaskrbljujo?emu stanju v državi moral slediti.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 27. septembra 2012.)

Na vrh