Domov » Novice » Splošno » Ptujski svetniki znova o košarki

Ptujski svetniki znova o košarki

Na 10. redni seji so svetnice in svetniki Mestnega sveta MO Ptuj obravnavali trinajst to?k dnevnega reda. Znova so se najdlje zadržali pri Evropskem košarkaškem prvenstvu 2013, ob katerem se jim še vedno poraja veliko dvomov. Dvomi, ki jih imajo svetniki se bodo morali v kratkem razbliniti, saj ?as resni?no ni ve? njihov zaveznik. Na ve?ino vprašanj, ki so jih imeli, so že dobili odgovore, sprejetje tokratnega sklepa, pa bi po besedah svetnika Levani?a dalo jasen signal Košarkaški zvezi Slovenije, da smo resen partner pri organizaciji prvenstva. Klju?nega pomena je, da se projekt spelje do konca, a so pri tem potrebne vmesne faze, na kar je opozoril tudi svetnik Branko Brumen, ki je poudaril, da bi morali v tej fazi projekta dose?i toliko enotnosti, da bi odlo?evalcem pokazali resen namen. Najprej torej sprejetje odloka, nato podpis pogodbe, šele nato se lahko od države pri?akuje sklep o sofinanciranju, na podlagi katerega se bodo svetniki odlo?ali o tem, ali bo šlo za velik projekt s poslovnimi objekti ali se bo gradilo le športno dvorano. Dodatne razprave so razblinile kar nekaj vprašanj, a glede na to da se leto 2013 pri tako velikem projektu vse bolj bliža, bodo morali svetniki pohiteti, pri tem pa preudarno razmisliti. Sklep vlade o podpori projekta sicer je, a dokler ni podpisana pogodba, vse visi v zraku in je negotovost še vedno velika. Ali bo prišlo do kakšne spremembe in se k projektu ne bo pristopilo v takšni obliki kot se je sprva nameravalo, pa bodo svetniki odlo?ali na eni izmed prihodnjih sej.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 29. septembra 2011)

Na vrh