Razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav v Mestni občini Ptuj – Petv
Domov » Novice » Razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav v Mestni občini Ptuj

Razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav v Mestni občini Ptuj


Čez dobrih 14 dni se zaključuje razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav v Mestni občini Ptuj. Javni razpis o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in internih črpališč komunalnih odpadnih vod na območju Mestne občine Ptuj za leto 2021 se natančneje zaključuje 10. septembra.

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN), individualnih ali skupinskih, velikosti do 50 PE (populacijskih ekvivalentov) na območju Mestne občine Ptuj (SKLOP I) in sofinanciranje nakupa internih črpališč komunalnih odpadnih vod (v nadaljevanju internih črpališč), individualnih ali skupinskih, na območju Mestne občine Ptuj (SKLOP II). Višina razpisanih sredstev za leto 2021 je 20.000,00 EUR in je zagotovljena v proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2021 Za sofinanciranje po tem razpisu lahko zaprosijo fizične osebe, ki ne opravljajo poslovne dejavnosti ter so lastniki stanovanjskih objektov na območju Mestne občine Ptuj, ki so kupili ter vgradili MKČN. Vlagatelji lahko vložijo vlogo za sofinanciranje najkasneje v treh letih od nakupa in vgradnje MKČN.

Sredstva se ne morejo pridobiti za stanovanjske objekte na območju aglomeracij, kjer je že zgrajena ali se planira izgradnja javne kanalizacije. MKČN mora biti izven predvidenih območij aglomeracij na katerih se predvideva izgradnja kanalizacije. MKČN je lahko postavljena tudi na območju aglomeracij, vendar mora biti na podlagi soglasja izvajalca gospodarske javne službe razvidno, da objekt na javno kanalizacijo ne bo priklopljen.

V primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih objektov, je nosilec investicije (vlagatelj) tisti, na čigar zemljišču bo mala komunalna čistilna naprava zgrajena. Investitorji medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 18. avgusta 2021.)

Na vrh