Domov » Novice » Reforma študentskega dela

Reforma študentskega dela

reforma stud dela

Za letošnje leto je napovedana reforma študentskega dela, ki bo prinesla kar nekaj novosti. Ko govorimo o študentskem delu, velikokrat najprej pomislimo na fiktivno vpisane študente, ki vpis izkoriš?ajo zgolj zaradi dela preko študentskega servisa – in teh ni malo. Reforma študentskega dela bi med drugim prepre?ila prav podaljševanje izobraževanja in s tem posredno tudi fiktivne vpise. Posredovanje študentskih del bo še vedno potekalo na podlagi napotnice in pretežno v elektronski obliki preko študentskih servisov. Ti pa bodo morali zagotavljati ve?jo pravno, socialno in ekonomsko varnost ter prevzeti dolo?ene administrativne naloge delodajalcev. Dolo?ena bo minimalna urna postavka, ki bo zagotavljala dostojno pla?ilo. Na strani delodajalcev bo dolo?en višji skupni strošek študentskega dela, okvirno 43 %. Na ministrstvu poudarjajo, da to ne bo dvignilo stroškov delodajalcev. Strožji bo tudi nadzor in sankcije. Študentom bodo priznane vse pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, za katere bo študent pla?al 15,5%, priznana pa bo tudi ustrezna pokojninska doba.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 20. marca 2014.)

Na vrh