Domov » Novice » Reševanje odprte problematike OZ RK Ptuj

Reševanje odprte problematike OZ RK Ptuj

problematika rk ptuj

V naših kronikah smo že poro?ali problematiki OZ Rde?i križ Ptuj ter odprtih vprašanjih med MO Ptuj in Prostovoljnim gasilskim društvo Ptuj. S problematiko reševanja prostorskih kapacitet in urejanjem lastništva se OZ RK Ptuj soo?a že od vselitve v stavbo Gasilskega doma Ptuj. Po besedah poveljnika PGD Ptuj naj bi OZ RK Ptuj ponudili ve? prostorskih rešitev, a niso nobene sprejeli, pa tudi pla?ilom stroškov naj bi se izmikali. PGD Ptuj je za ureditev skladiš?nih prostorov OZ izstavilo predra?un v višini 160.000 EUR, kar pa jim je bilo ob?utno preve?, saj bi lahko za tak znesek kupili nove prostore za svojo dejavnost. Tudi na MO Ptuj se zavedajo dejstva, da so zadeve še vedno nerešene, ?eprav je bilo pripravljenih kar nekaj možnih rešitev. Po besedah Solovjeva, predsednika OZ RK Ptuj, si ne morejo ve? privoš?iti, da so v reševanju obstali na mrtvi to?ki, ostali so brez skladiš?ih prostorov, ponujeno pa se jim za dejavnost, ki jo opravljajo, zdi nefunkcionalno. O problematiki niso govorili, saj so upali, da bo do rešitve prišlo, a je stiska posameznikov iz dneva v dan ve?ja, zato naprej ve? ne gre. Da so obstali na mrtvi to?ki je jasno vsem, kje torej na MO Ptuj vidijo premik s te to?ke? Po besedah mag. Merca pri?akujejo pozitivne aktivnosti in pripravljenost na pogovor, ki bo vodil k rešitvam, a je vse, kar so v zadnjem ?asu dobili, le klofutanje, kar pa po njegovem, žal, ne vodi k dobremu sodelovanju.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 13. avgusta 2013.)

Na vrh