Domov » Novice » Splošno » S kolegija županov Spodnjega Podravja

S kolegija županov Spodnjega Podravja

Najve? ?asa so župani Spodnjega Podravja na zadnji seji kolegija namenili razpravi o podelitvi koncesije za ravnanje z odpadki. Zato bodo morale ob?ine sprejeti odlok o na?inu izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in koncesijski akt za izbiro izvajalca za izvajanje vseh štirih gospodarskih javnih služb na celotnem obmo?ju Cero Gajke. Županom so vsebino aktov, ki so potrebni za podelitev koncesije za ravnanje z odpadki predstavili pripravljavci z Inštituta za lokalno samoupravo in javna naro?ila Maribor. V kolikor bodo akti sprejeti po skrajšanem postopku, bi lahko bil koncesionar izbran že kmalu. V kolikor bodo ob?ine pristopile k skupnemu razpisu, bo pogajanje s potencialnim ponudnikom lažje in bo tudi ekonomija obsega vplivala na kon?no ceno storitev.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 31. marca 2012)

Na vrh