Domov » Novice » S seje Varnostnega sosveta

S seje Varnostnega sosveta

varnostni sosvet

V torek se je na 6. seji sestal Varnostni sosvet, ki je obravnaval trend varnostnih pojavov v Mestni ob?ini Ptuj za prvo polletje, dotaknili pa so se tudi zagotavljanja varnosti v ?asu decembrskih praznikov. Na seji so najprej obravnavali trend varnostih pojavov za prvo polletje. Na obmo?ju Policijske postaje Ptuj je bilo obravnavanih 654 kaznivih dejanj, kar je za 17% manj kot v lanskem polletju. Predstavili pa so tudi že podatke do decembra. Sicer statistika kaže, da se je pove?alo število voznikov, ki vozijo pod vplivom alkohola, pove?alo pa se je tudi število samomorov. Najve? ?asa so ?lani varnostnega sosveta namenili problematiki lokal Don Caffe, kjer stanovalci okoliških blokov opozarjajo na prevelik hrup in neprimerno vedenje mladine. Policisti ugotavljajo, da lokal po kršitvah in ostalih kaznivih dejanjih ne izstopa, vodstvo lokala pa zagotavlja, da so naredili veliko premikov v smeri odpravljanja problematike. Ob koncu so se ustavili še pri zagotavljanju varnosti v ?asu decembrskih praznikov, kjer se bodo vse pristojne službe vklju?ile v razne preventivne akcije. Samozaš?itno se moramo vesti v vsakem trenutku, še posebej pozorni pa bodite v decembrskem ?asu, ko je pove?ana uporaba pirotehni?nih izdelkov.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 13. decembra 2012.)

Na vrh