Seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj – Petv
Domov » Novice » Seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

Seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj


V sejni sobi Gasilskega doma na Ptuju je potekala še zadnja letošnja seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, na kateri je bilo na dnevnem redu sedemnajst točkah. Svetniki in svetnice so sprejeli spremembe in dopolnitve odlokov o ustanovitvi nekaterih javnih zavodov ter kategorizaciji občinskih cest, potrdili so Predlog Sklepa o soglasju k spremembi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter povezanih storitev in potrdili so tudi Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun uporabnin in občinskih taks v Mestni občini Ptuj. Med ostalimi točkami so sprejeli tudi Letni program dejavnosti gospodarskih javnih služb podjetja Javne službe Ptuj d.o.o. za leto 2022 in potrditev so tudi Letni programa športa v Mestni občini Ptuj za leto 2022.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 22. decembra 2021.)

Na vrh