Domov » Novice » Seja sveta Doma upokojencev Ptuj

Seja sveta Doma upokojencev Ptuj

dom upokojencev ptuj

?lani sveta Doma upokojencev so se sestali na seji. Pregledali so delo prvega meseca od imenovanja ter se posvetili nekaterim temam pomembnim za nadaljnje poslovanje, oraganizacijo in delo Doma.

Najdlje so se zadržali pri poro?ilu vršilke dolžnosti direktorice o ugotovitvah delovanja Doma upokojencev Ptuj in izvedenih in na?rtovanih aktivnostih na podro?ju: prihodnkov, odhodkov in presežkov, cen, kadrovske problematike, informacijskega sistema, inšpekcijskih odlo?b, ste?ajnega postopka Granit in nekaterih drugih.

Zanimanje za spremljanje seje je bilo veliko ne le s strani medijem, ampak tudi varovancev in zaposlenih. Sploh pri slednjih je bilo ?utiti, da v novo vodstvo Doma polagajo veliko upanje glede ureditve pla?nih razredov, organizacije dela in premišljene porabe ustvarjenega dobi?ka. Kadrovsko problematiko, napore za njeno reševanje ter mnenja zaposlenih bomo predstavili v eni od prihodnjih Ptujskih kronik.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 28. januarja 2015)

Na vrh