Domov » Novice » Sindikati verjamejo, da pokojninska reforma ne bo sprejeta

Sindikati verjamejo, da pokojninska reforma ne bo sprejeta

Po lanskoletnem referendumu o pokojninski reformi ter neštetih usklajevanjih socialnih partnerjev in vlade kaže, da bo ta le za?ela veljati. Sindikati ji niso naklonjeni, zato smo preverili stališ?a predstavnikov najve?jega, Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Minuli teden je vlada poslala predlog pokojninske reforme v Državni zbor. S sekretarjem obmo?ne organizacije svobodnih sindikatov Spodnje Podravje smo se pogovarjali o stališ?u do nastale situacije. Boris Frajnkovi? je veliko v stiku z delavci in iskalci zaposlitev v Spodnjem Podravju. Pravi, da je to del Slovenije, v katerem veliko delavcev prejema minimalno pla?o pa tudi brezposrlnost je v primerjavi z drugimi regijami ve?. Na?rtovana pokojninska reforma bi zato prinesla kar nekaj negativnih posledic. ?lani svobodnih sindikatov v novembru na?rtujejo protestni shod, na katerem bodo vladajo?im sporo?ili, da krize ni mogo?e reševati na ple?ih najšibkejših.

Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 25. oktober 2012

Na vrh