Domov » Novice » Skrb za hišne ljubljenčke v vročini

Skrb za hišne ljubljenčke v vročini

skrb za pse v vrocini

V poletnem ?asu, ko vro?ina povzro?a nevše?nosti tako ljudem kot živalim, moramo našim hišnim ljubljen?kom nameniti še posebno skrb. Nuditi jim moramo dovolj sveže pitne vode, zaš?ito pred neposredno son?no pripeko ter zavetje v hladnem in sen?nem prostoru, aktivnosti z njimi pa preložite na zgodnje jutranje ali pozne popoldanske oziroma ve?erne ure. Živali tudi ne smejo biti neposredno izpostavljene soncu. Pri vro?inskem udaru je živali treba nuditi prvo pomo?. Nemudoma jo je potrebno premakniti v zra?en prostor ali senco ter jo ohlajati. Priporo?ljiv je tudi obisk veterinarja. Živalim je treba ustrezne pogoje glede temperature in zraka zagotoviti tudi med prevozom. Posebej je treba omeniti transport psov, saj so te še posebej ob?utljivi na visoke temperature. V avtomobilih jih ni dovoljeno puš?ati, ?e jim ni zagotovljeno ustrezno zra?enje. Pred odhodom s psom v tujino pa preverite, kakšne dokumente ter morebitne dodatne preglede potrebuje za vstop v posamezno državo. S seboj vzemite tudi komplet prve pomo?i za živali, vklju?no z zdravili.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 27. julij 2013)

Na vrh