Domov » Novice » Slabo leto za čebelarje

Slabo leto za čebelarje

cebelarstvo

Glede na letošnje vremenske razmere, tako slabe letine, kot je letošnja, ne pomnijo niti ?ebelarji s 40 in ve? letnim ?ebelarskim stažem. V Sloveniji se povpre?no pridela okrog 2.000 ton medu, letos so pridelali le 470 ton, kar je za kar 80 odstotkov manj kot v preteklem letu in ne dosega niti ¼ povpre?ne pridelave medu. Ob letošnji slabi letini so na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, namenili sredstva za dodelitev pomo?i za ?ebelarje, ki gospodarijo z najmanj 20 ?ebeljimi družinami, v višini 5 evrov na ?ebeljo družino ali v skupnem znesku 476.690 evrov. ?ebelarstvo Pislak Bali v Apa?ah na Dravskem polju odlikuje dolgoletna tradicija ?ebelarjenja, a tako slabe letine medu ne pomnijo. V tem letu so se zato v ve?ji meri posvetili vzreji matic in novih ?ebeljih družin. V njihovem ?ebelarstvu gospodarijo približno z 2600 panji na pasiš?ih na obmo?ju Haloz, Pohorja in Dravinjski dolini. Spodbujajo pa nakup medu in drugih ?ebeljih pridelkov slovenskega porekla.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 6. novembra 2014)

Na vrh