Domov » Novice » Slavnostna podelitev listine “Občina po meri invalidov”

Slavnostna podelitev listine “Občina po meri invalidov”

Ob Mednarodnem dnevu invalidov je bila na slavnostni podelitvi Mestni ob?ini Ptuj podeljena listina Ob?ina po meri invalidov. April 2010 se je pisal, ko se je pri?ela zgodba o pridobivanju listine ob?ina po meri invalidov. Gre za pomemben dokument, ki pa je s strani ob?ine in ustanovljenega Sveta za invalide terjal kar precej aktivnosti. A sta najlepši stvari celotne zgodbe povezovanje in vezi, ki so se stkale. ?lani Sveta za invalide Ptuj ter invalidske organizacije s ptujskega pa so se morale najprej povezati. Ko so se, kot bi rekli „za?utili“, ko so našli skupne cilje v smislu odpravljanja problematike, so rešitve stekle same od sebe. Pridobivanje listine pa je zaveza tudi za prihodnje obdobje. ?eprav je ob?ina potrebovala za pridobitev listine nekaj ve? ?asa, pa je ta ?as prinesel lepe rezultate, prinesel je povezanost in pozitivno vzdušje, v duhu lepšega jutri za vse invalide. Na premike so ponosni tudi v projektnem svetu Zveze delovnih invalidov Slovenije. In ?e kdaj, je zdaj pravi ?as za razumevanje drug drugega in stiske so?loveka. In po besedah Tomi?eve, se je ob?ina Ptuj v zadnjem letu izkazala v nagovarjanju slehernega posameznika v skupnem cilju – za dobro vseh in za dobro vseh invalidov.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 6. decembra 2012.)

Na vrh