Domov » Novice » Smeti so ponovno odvržene v naravo

Smeti so ponovno odvržene v naravo

Divja odlagalisca
Po podatkih registra divjih odlagališ? v Mestni ob?ini Ptuj je najve?je v ?etrtni skupnosti Spuhlja v gozdi?ku ob cesti med Spuhljo in Borovci. To so v sklopu ?istilne akcije v mesecu marcu Javne službe Ptuj, predstavniki Slovenske vojske in Komunala Ptuj popolnoma o?istili. Po tej akciji si je Medob?inska inšpektorica Majda Murko ogledala omenjeno odlagališ?e, v katerega so bili odvrženi novi odpadki. Kljub dejstvu, da se je število divjih odlagališ? v zadnjih letih bistveno zmanjšalo smo na lokaciji med Spuhljo in Borovci ponovno lahko videli, da ljudje odpadke še zmeraj preve?krat odvržejo v naravo, kot da bi jih odpeljali na mesto kamor sodijo v Center za ravnanje z odpadki v Cero Gajke.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 20. aprila 2013.)

Na vrh