Domov » Novice » Socialna gerontologija in poslovne priložnosti

Socialna gerontologija in poslovne priložnosti

soc gerontologija

Manager klub Ptuj je pripravil strokovno-izobraževalni dogodek na temo Socialna gerontologija in poslovne priložnosti. Pa staranje res vidimo kot možnost razvoja celotne družbe, kot poslovno priložnost? Ker je gerontologija kot stroka premalo poznana, vsaj v Sloveniji, so se v Manager klubu Ptuj odlo?ili, da jo glede na demografske kazalnike približajo in opozorijo na neizpodbitna dejstva, tudi to, da se starejše premalo vklju?uje v družbo in delo. Da je staranje zapostavljena tema opažajo tudi kadrovniki v podjetjih, ki bodo v prihodnje morala že v samo strategijo poslovanja vnesti tudi te teme – kako poskrbeti za starejše zaposlene. Problematiko staranja pa je osvetlila strokovnjakinja s tega podro?ja, dr. Marija Ovsenik, ki poudarja, da bomo morali pri?eti razmišljati o tem, kaj z ljudmi, ki se upokojijo pri 64. letih, pa bodo glede na trende živeli do sto let ali ve?. Pokojninski sistem tega namre? ne bo vzdržal, zato bo treba iskati rešitve drugje. Ne zavedamo se, koliko izgubljamo, ko kapital, ki so ga starejši v družbi ustvarili, kar tako zanemarjamo, mladi pa na trg dela prihajajo polni znanj, a brez izkušenj. To dvoje bomo morali znati povezati in najti priložnosti tam, kjer jih do sedaj nismo.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 5. oktobra 2013.)

Na vrh