Domov » Novice » Sodobna oskrba starejših

Sodobna oskrba starejših


Na spletni novinarski konferenci Doma upokojencev Ptuj in Centra za socialno delo Spodnje Podravje je bilo največ besed namenjenih izzivom izvajanja integrirane oskrbe in organiziranih storitev na terenu, usmerjenih v potrebe uporabnikov. Programi oskrbe na domu namreč z izboljševanjem psihofizičnih in socialnih sposobnosti uporabnikov le-tem omogočajo, da čim dlje ostanejo v domačem okolju. Gledano na problematiko skozi daljše časovno obdobje s strani centra za socialno delo, je pomembno dejstvo, da če je bilo treba pred približno 30 leti osebe na terenu prositi in prepričevati ljudi v nudenje pomoči na domu, se je z leti koncept razvijal in destigmatiziral tako, da so uporabniki spoznali vrednosti storitev, ki jim omogočajo nadaljevanje življenja v domačem okolju ob občasni oskrbi, prilagojeni njihovim potrebam. Stroka pa vseeno že dolgo čaka na sprejem celovite zakonodaje s področja integrirane oskrbe, za katero pa po besedah direktorja Centra za socialno delo Ptuj, Mirana Kerina, kljub izjemno pereči problematiki in ob vedenju, da se naša družba stara, žal nikoli ni dovolj politične volje. V okviru projekta Sodobna oskrba starejših v Domu upokojencev Ptuj opažajo največje povpraševanje po storitvah zdravstvene nege, fizioterapije in delovne terapije. Za uporabnike že izvajajo pripravo in farmacevtski pregled zdravil, tekom marca pa bodo ponudili še eno novo storitev, in sicer nudenje e-oskrbe in e-zdravja. Vključevanje v program Sodobna oskrba starejših je brezplačno, k vključitvi pozivajo predvsem uporabnike na Ptuju in v sosednjih občinah. Storitve osebam, ki potrebujejo integrirano oskrbo na domu, v Domu upokojencev Ptuj izvajajo v sklopu projekta Sodobna oskrba starejših, financiranega iz Evropske unije – Evropskega socialnega sklada. Partnerji v projektu so še Center za socialno delo Spodnje Podravje, Zdravstveni dom Ptuj in Javni zavod Lekarne Ptuj.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 12. marca 2021.)

Na vrh