Domov » Novice » Sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških psov in mačk v letu 2024

Sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških psov in mačk v letu 2024


Mestna občina Ptuj je zato tudi letos izdala javni razpis za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških psov in mačk v letu 2024.

Skupni znesek razpisanih sredstev je 5000 evrov.

Lastnikom živali se sofinancira storitev sterilizacije ali kastracije v višini:

– 30 evrov neto cene storitve na mačko in

– 70 evrov neto cene na psa.

Pri dodelitvi sredstev sofinanciranja se priznajo stroški največ za dve živali na gospodinjstvo, v katerem prebiva upravičenec.

Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki psov in mačk, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju Mestne občine Ptuj,

– podajo vlogo za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije lastniške živali, in sicer za storitev, ki je opravljena v obdobju od vključno 1. decembra 2023 do vključno 30. novembra 2024 oziroma do porabe sredstev.

K vlogi za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije živali morajo prosilci priložiti ustrezno dokumentacijo.

Za pse morajo lastniki priložiti dokazilo o lastništvu (fotokopijo potnega lista živali) in račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku živali. Lastniki mačk priložijo račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku živali.

Več informacij in vlogo dobite na spletni strani občine.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 10. julija 2024.)

Dodaj odgovor

Za komentiranje se je potrebno prijaviti.

Na vrh