Domov » Novice » Sprejeli osnutek proračuna za leto 2014

Sprejeli osnutek proračuna za leto 2014

oktobrska seja

Ptujski mestni svet je 21. oktobra v prvem branju podprl ob?inski prora?un za leto 2014 ter s tem odprl javno razpravo o predlogu dokumenta, ki je za prihodnje leto nastavljen na 30,7 milijona evrov. Od prora?una za leto 2013 je višji za 1,5 milijona evrov. V predlogu je na?rtovanih za skoraj 29 milijonov evrov prihodkov ter 30 milijonov evrov odhodkov. „Na prihodkovni strani prora?una so višji transferni prihodki, ti skupaj znašajo 4,4, milijona evrov. Od tega imamo na?rtovanih 2,8 milijona za 2. fazo podtalnice, to je projekt, ki se v letu 2014 nadaljuje. Na?rtovane imamo prihodke za energetsko sanacijo stavb Vrtca Ptuj v višini 700.000 evrov in 800.000 za Dominikanski samostan 2. faza. Teko?e odhodke smo, tako kot pri rebalansu za leto 2013, poskušali znižat, kjer smo lahko, da smo zagotovili sredstva za investicijske odhodke. Ti so tudi na odhodkovni strani namenjeni za Odvajanje in ?iš?enje odpadnih voda na obmo?ju Ptujskega polja, podtalnica 2. faza. V stroških je ta projekt velik 4,2 milijona. Dokon?ujejo se projekti Kulturna dvorana Rogoznica, energetska sanacija stavb Vrtca Ptuj in nadaljuje se gradnja OŠ dr. Ljudevita Pivka. Pripravljene imamo tudi stroške za morebitno uvedbo davka na nepremi?nine, strošek pa smo ocenili v višini 500 tiso? evrov,“ je razložila Tatjana Fari?, vodja oddelka za finance in analitiko v Mestni ob?ini Ptuj. Predvideno je tudi zadolževanje do milijona evrov.

 (Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 26. oktobra 2013)

Na vrh