Domov » Novice » Splošno » Sprejem za Božo Papež

Sprejem za Božo Papež

Župan dr. Štefan ?elan je pripravil sprejem za Božo Papež, u?iteljico na OŠ Ljudski vrt in dolgoletno ?lanico Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Ptuj. Za ve?letno strokovno delo je s strani Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa prejela zlati znak. Zlati znak, ki ga je prejela Boža Papež, Agencija za varnost prometa podeljuje najbolj zaslužnim posameznikom na podro?ju preventive, vzgoje in varnosti. Predlagana je bila iz preprostega razloga. Ne le na tej šoli, kjer dela kot u?iteljica, tudi kot ?lanica ptujskega SPVCP svoje izkušnje deli z drugimi, predvsem pa so njena prizadevanja usmerjena v najbolj ranljive skupine udeležencev v prometu. Da so njen trud opazili in so jo zanj tudi nagradili, ji pomeni veliko. S tem pa se njeno delo ne kon?a. Še naprej se bo trudila, da bodo otroci varno hodili po šolskih poteh in da bo tudi z njenimi prizadevanji MO Ptuj uresni?evala cilje vizije NI?.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 3. aprila 2012)

Na vrh