Domov » Novice » Sprejet proračun Mestne občine Ptuj za leto 2023

Sprejet proračun Mestne občine Ptuj za leto 2023


V veliki sejni sobi Mestne hiše se je popoldan odvila 38. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj. Na zadnji redni seji v tem mandatu so imeli svetniki in svetnice na dnevnem redu 26. točk z nekaj podtočkami. Glavna točka se je nanašala na sprejetje proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2023. Tega so svetnice in svetniki potrdili in dopolnjen Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2023 je težak 29.624.885,53 EUR. Nov predlog je od prejšnjega predloga odloka višji za 514.655,88 EUR oziroma 1,8 odstotka.
Med ostalimi točkami so svetniki bili seznanjeni s Poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Ptuj v prvem polletju leta 2022. V nadaljevanju seje so potrdili še Občinski program varstva okolja za Mestno občino Ptuj za obdobje 2022 – 2027, Sklep o potrditvi projektov v okviru participativnega proračuna v Mestni občini Ptuj za leto 2023, prav tako pa so se lotili nepremičnin in imenovanj v javnih zavodih. Pod točko informacije so bili seznanjeni še s poročilom sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina (Adriaplin d.o.o.), GJS odvajanje in čiščenje (Komunalno podjetje Ptuj d.d.) ter o izvajanju koncesijske pogodbe v letu 2021 – pristanišča, vstopno izstopna mesta (Komunalno podjetje Ptuj d.d.).
(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 28. septembra 2022.)

 

Na vrh