Domov » Novice » Splošno » Spremembe pri subvencijah prevozov študentov in dijakov

Spremembe pri subvencijah prevozov študentov in dijakov

Za dijake in študente je subvencija prevoza bila ena od pravic iz javnih sredstev, o kateri so do sedaj odlo?ali centri za socialno delo. Po novem za šolsko oziroma študijsko leto 2012/2013 o pravici do subvencioniranega prevoza dijakov in študentov odlo?a Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Pravico bodo lahko uveljavljali dijaki, študentje in udeleženci izobraževanja odraslih, ki bivajo vsaj 5 km od izobraževalne ustanove. Izvajalci vzgojno-izobraževalnega programa bodo prosilcem potrdili njihove vloge in od 20. avgusta naprej bodo upravi?enci lahko pri izvajalcu javnega linijskega prevoza potnikov po cesti in železnici kupili subvencionirano mese?no vozovnico. Cena, ki jo pla?a upravi?enec do subvencije, je odvisna od razdalje, na kateri upravi?enec potuje. Po novem gmotni položaj ne vpliva ve? na višino cene, ki jo pla?a upravi?enec. Cena mese?ne vozovnice, ki je namenjena tistim upravi?encem, ki se dnevno vozijo od kraja bivanja do kraja izobraževanja, je odvisna od razdalje na kateri upravi?enec potuje v eno smer. Novi Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu pa uvaja splošno subvencionirano mese?no vozovnico in mese?no vozovnico za 10 voženj.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 9. avgusta 2012.)

Na vrh