Domov » Novice » Srečanje šolskih knjižničarjev

Srečanje šolskih knjižničarjev

srecanje knjiznicarjev

V tem tednu so se v ptujski knjižnici na tradicionalnem sre?anju družili šolski knjižni?arji. Sledi utrip s sre?anja. Šolski knjižni?arji se sre?ujejo že iz ?asov, ko je bila ptujska knjižnica še v prostorih Minoritskega samostana. Šolsko knjižni?arstvo je izjemnega pomena, saj ne gre le za dodatno ali krožkarsko dejavnost, temve? pomeni doprinos k dvigu bralne kulture pri u?encih, razvoju u?nih spretnosti in pridobivanje informacij iz šolskih knjižnih polic. Knjižni?arjem so predstavili projekt digitalizacije ptujskih ?asopisov, razstavo in monografijo Ptujska ?asopisna dediš?ina, ki so jo vklju?ili v Digitalno knjižnico Slovenije in na portal Kamra, hkrati pa so jih vzpodbudili k uporabi revije Mentor. Revija Mentor namre? prihodnje leto obeležuje 35. let svojega obstoja, zato so na sre?anju nekaj besed namenili tudi temu. Sicer pa je bilo sre?anje priložnost, da knjižni?arji spregovorijo o novostih in posebnostih pri svojem delu.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 30. novembra 2013.)

Na vrh