Domov » Novice » Splošno » Stališče ptujskih poslancev do družinskega Zakonika

Stališče ptujskih poslancev do družinskega Zakonika

To nedeljo se bomo znova odpravili na voliš?a. Na referendumu se bomo izrekli o tem ali smo za ali proti družinskemu Zakoniku. Zagovorniki in nasprotniki so svoja stališ?a predstavljali na okroglih mizah, nas pa je zanimalo, kakšno je stališ?e ptujskih poslancev. Družinski Zakonik prinaša številne novosti, po mnenju zagovornikov pa pomembno izboljšuje položaj otrok in celovito ter na enem mestu ureja družinska razmerja. Tako kot vsak sleherni posameznik imajo tudi politi?ne stranke do zakonika razli?na stališ?a. Nih?e od strank ne oporeka številnim sistemskim rešitvam na podro?ju družinskega prava, tako smo lahko ve?krat slišali, da je v 99-ih odstotkih Zakonik dober, v tistem enem odstotku pa se niso mogli poenotiti glede pravic istospolnih parov s pravicami heterospolnih. Zato bomo v nedeljo o pravicah otrok in o razli?nih oblikah družin odlo?ali državljanke in državljani.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 20. marca 2012)

Na vrh