Domov » Novice » Stanje na nepremičninskem trgu

Stanje na nepremičninskem trgu

Zaostrena socialno-ekonomska situacija se pozna tudi na nepremi?ninskem trgu. Ve?jih sprememb cen sicer ni prinesla, je pa vplivala na padec prometa. Preverjali smo, kakšne so trenutne razmere na podro?ju nepremi?nin na ptujskem. Slovenski nepremi?ninski trg je treba gledati z vidika prodajalcev in kupcev. Ponudba je namre? zelo pestra, kupci pa imajo veliko možnosti izbire. ?as prodaje nepremi?nine se je zaradi krize izrazito podaljšal, celo do trikrat. Cene imajo rahel trend gibanja navzdol, kar je za kupce sicer pozitivno, se pa ustavi pri ban?nih kreditih, saj so banke precej zaostrile pogoje kreditiranja. S spremembo zakonodaje o kmetijskih zemljiš?ih se je pove?al interes za nakup zemljiš?, sicer je najve?je zanimanje za manjša stanovanja. Velika pa je tudi ponudba stanovanjskih hiš. Cene za kvadratni meter se gibljejo od 850 pa do 1.400 evrov, odvisno od tega, v katerem nadstropju se nahaja stanovanje in kdaj je bilo zgrajeno. Kljub krizi nepremi?ninske agencije imajo delo, težko pa je napovedovati kaj bo do konca leta ali kaj bo prineslo prihodnje obdobje.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 18. avgusta 2012)

Na vrh