Domov » Novice » Stiska posameznikov vse večja in večja

Stiska posameznikov vse večja in večja

socialna slika

Število ljudi, ki ne zmorejo brez pomo?i humanitarnih organizacij, žal, še vedno naraš?a. Na sedežu Obmo?nega združenja Rde?ega križa Ptuj in Karitas smo preverjali, kakšna je socialna stiska. V primerjavi dvema letoma nazaj, so bili podatki za lansko leto že zaskrbljujo?i, še bolj pa so presenetili v letošnjem letu, ko na posamezni mesec za pomo? prosi med 650 in 900 posameznikov. Najve?ji obisk beležijo v zimskih in pomladnih mesecih, malce manj morda pomladi in jeseni. Dodatna sol na rano je ta, da sami nimajo dovolj sredstev, ki jih zbirajo s pomo?jo ob?in. Na pomo? je prisko?ila država z blagovnimi rezervami, so pa tudi v pri?akovanju evropske pomo?i, a bo tudi tu pomo?i manj, kot prejšnja leta, saj se je tudi na ravni celotne Evropske unije pove?alo število uporabnikov. Na Karitas tako velikega pove?anja prosilcev niso zaznali, je pa res, da gre obi?ajno za dvomese?ni zamik. So pa na Karitas opozorili še na eno težavo, s katero se soo?ajo humanitarne organizacije in sicer, da so se posamezniki „prisesali“ na tujo pomo?, ?eprav bi lahko iskali vsaj delne rešitve za izhod iz lastne stiske. Ni namre? enako, ?e za pomo? prosi nekdo, ki je nedavno ostal brez dela ali ?e za pomo? prosi nekdo že dvajset let. Stiska posameznikov se žal poglablja, približuje se zima, kar bo za nekatere zaradi ogrevanja še dodatni udarec. Kot poudarjajo oboji, pomo?i nikoli niso odrekli nikomur, ki je pomo?i res potreben. Se pa žal najdejo tudi taki, ki se lahko znašli sami in s tem kradejo trud, ?as in pomo? tistim, ki jo res nujno potrebujejo.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 6. novembra 2014.)

Na vrh