Strategija razvoja in trženja turizma v Mestni občini Ptuj 2022-2028 – Petv
Domov » Novice » Strategija razvoja in trženja turizma v Mestni občini Ptuj 2022-2028

Strategija razvoja in trženja turizma v Mestni občini Ptuj 2022-2028


V letu 2021 se je iztekla veljavnost obstoječi »Strategiji razvoja in trženja turistične destinacije Ptuj 2017–2021«, ki je trženjsko umestila Ptuj kot »staro mesto novih doživetij«, zato je Zavod za turizem Ptuj, po pooblastilu Mestne Občine Ptuj in v sodelovanju z zunanjim izvajalcem, pristopil k oblikovanju nove strategije turizma za obdobje do leta 2028. Sprejemala se bo predvidoma v začetku naslednjega leta. Turistična destinacija Ptuj spada med vodilne turistične destinacije v Sloveniji, ki se produktno in geografsko uvršča v makro regijo »Panonska termalna Slovenija« ter v statistično regijo Podravje. Zaradi izteka obstoječe strategije turizma je v pripravi nova strategija ptujskega turizma, ki bo sledila tudi nedavno sprejeti nacionalni Strategiji slovenskega turizma 2022-2028. Destinacija Ptuj stremi k povečanju kakovosti in obsega ponudbe, izboljšanju cenovne pozicije, konkurenčnosti, uskladitvi s standardi trajnosti na vseh ravneh zasebne in javne ponudbe destinacije, razvoju človeških virov in povečanju učinkovitosti ter produktivnosti z digitalizacijo. Tudi v prihodnje je namen pozicioniranje destinacije Ptuj kot destinacije, specializirane in konkurenčne na področju kulture, zgodovine, umetnosti, enologije in kulinarike, zdravja ter dobrega počutja s trajnostno usmeritvijo in prilagoditvijo novim tržnim razmeram. Gre za pomemben dokument, ki bi ga želeli sooblikovati z vami. Pripravili smo anketni vprašalnik, s katerim vas prijazno vabimo k sodelovanju. Zanima nas vaš pogled na Ptuj – kje smo danes in kaj menite, da moramo storiti za razvoj ptujskega turizma, ki bo zagotavljal kakovostno bivalno okolje za lokalno skupnost, povečanje poslovnih priložnosti za turistične ponudnike in podjetnike ter nepozabna doživetja za obiskovalce mesta.

Vprašalnik izpolnite tukaj: https://www.1ka.si/mojptuj

Vprašalnik lahko izpolnite tudi v prostorih TIC-a Ptuj na Mestnem trgu 4. Prav tako smo pripravili poseben vprašalnik za strokovno javnost in turistične ponudnike (bolj poglobljena ocena stanja in razvojnih scenarijev). V primeru, da ocenjujete, da je ta verzija za vas ustreznejša, ga najdete na povezavi https://www.1ka.si/turizemptuj

Zaradi poletnega časa bo anketa odprta daljše časovno obdobje –vaše odgovore pričakujemo do vključno 10. septembra 2022, veseli pa bomo čimprejšnjega odziva.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 22. julija 2022.)

Na vrh