Domov » Novice » Svetniki potrdili nakup delnic Komunalnega podjetja Ptuj

Svetniki potrdili nakup delnic Komunalnega podjetja Ptuj

delnice komunalnega podjetja

?lani ptujskega mestnega sveta so na ve? sejah debatirali o nakupu delnic Komunalnega podjetja Ptuj. Odlo?ili so se, da je v tem ?asu potrebno z ob?inskih premoženjem ravnati racionalno. Sprejeli so rebalans prora?una v višini 261 tiso? evrov. Dolo?ili so, da se z rebalansom odkupi samo tisti delež delnic, za katerega ima MO sklenjen sporazum z zaposlenimi v Komunalnem podjetju. Ta zajema nekoliko ve? kot 57 odstotni delež. Za to bodo porabili okoli 120 tiso? evrov. Sprejeti rebalans bi sicer zadostoval za nakup 75 odstotkov in ene delnice. Po neuradnih informacijah pa na drugi strani obstaja sporazum sedmih ob?in: Majšperk, Videm, Žetale, Cirkulane, Zavr?, Podlehnik, Markovci in Gorišnica, ki bi naj želele odkupiti 25 odstotkov in eno delnico. Glede na trenutne informacije o interesentih za nakup delnic bo še nekaj ?asa trajalo, da se bodo lastniška razmera v Komunalnem podjetju Ptuj dokon?no uredila.

Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 23. maj 2013

Na vrh