Domov » Novice » Splošno » Svetovni dan boja proti odvisnosti

Svetovni dan boja proti odvisnosti

Poznamo veliko vrst odvisnosti, vsem pa je skupna abstinen?na kriza. Ta nastopi, kadar se odvisnik odlo?i, da bo z uživanjem substanc, ki odvisnost povzro?ajo, prenehal. Mi smo preverjali, kaj za sabo prinese odvisnost od trdih drog. Na Centru za socialno delo Ptuj se z odvisniki sre?ujejo po razli?nih poteh. Veliko se jih prepozna pri podro?ju dela z mladoletnimi storilci kaznivih dejanj. V izvajanju ukrepa, ki traja od enega do treh let skušajo mladoletnika motivirati za zdravljenje. V društvu Ars vitae izvajajo program mostovi, ki je namenjen odvisnikom, zdravljenim odvisnikom in njihovim svojcem. Do težav pa pride, saj mora posameznik najprej priznati odvisnost in imeti željo po reševanju. Pri tistih odvisnikih, ki so zaklju?ili neke visokopražne programe zdravljenja, pa delajo predvsem na ponovni vklju?itvi v okolje. Ne bodimo slepi in gluhi za stisko naših najbližjih. In ?e zabredejo v krizo, jim je treba ponuditi pomo?, podporo ter se obrniti na pristojne institucije ter društva, kjer bodo strokovni sodelavci pomagali po svojih najboljših mo?eh. Nikoli ni prepozno, da re?emo ne ali ne ve?!!!

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 12. novembra 2011)

Na vrh