Domov » Novice » Tekmovanje mladih glasbenikov

Tekmovanje mladih glasbenikov

 

tekmovanje mladih skupin

V Klubu ptujskih študentov želijo na kulturnem podro?ju delovanja spodbuditi mlade nadarjene glasbenike, zato v ta namen organizirajo Tekmovanje mladih neuveljavljenih glasbenih skupin. V za?etku januarja so izdali razpis, na katerega se lahko prijavijo vse mladinske skupine vseh glasbenih zvrsti in posamezniki, ki delujejo samostojno ali v okviru katerega izmed kulturnih društev. Prijave zbirajo do 22. aprila, predtekmovanja pa se bodo v prostoru Kolnkište za?nela 10. maja in bodo trajala vse do 31. maja, ko bo tudi zaklju?ek tekmovanja. Miha Rajh, vodja Odbora za kulturo pri KPŠ in vodja projekta: »Odlo?ili smo se, da je pravi ?as, da na podro?ju kulture naredimo korak naprej. S tekmovanjem mladih neuveljavljenih skupin želimo na eni strani spodbuditi nadarjene glasbenike, na drugi pa na splošno razširiti glasbeno kulturo med mladimi in pove?ati prepoznavnost tako Kluba ptujskih študentov, kot samega mesta Ptuj. Verjamemo namre?, da bomo s premišljeno promocijo na tekmovanje pripeljali tudi obiskovalce iz drugih krajev po Sloveniji.«

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 21. januarja 2014)

Na vrh