Domov » Novice » Turistični ponudniki o letošnji sezoni pozitivno

Turistični ponudniki o letošnji sezoni pozitivno

V hotelu Mitra so se sre?ali turisti?ni ponudniki. Predstavili so stanje na podro?ju turizma v letošnjem letu in potek aktivnosti v projektu Podravsko – ptujsko – ormoške regionalne destinacijske organizacije. V zadnjem letu je na Ptuju in v okoliških krajih mogo?e zaznati upad obiskov doma?ih turistov in porast obiskov tujih. Aktivnosti v sklopu Regionalne destinacijske organizacije so iz izrazito operativne ravni prešle na trženjsko in promocijsko raven. Izdaji predstavljenega destinacijskega kataloga ponudnikov bosta sledila katalog destinacije in katalog živilskih in neživilskih izdelkov. Intenzivno se posve?ajo promociji podravsko-ptujsko-ormoškega okoliša v državah Beneluxa. Vsi sodelujo?i na posvetu so se strinjali, da je treba posebno pozornost posvetiti tranzitnim gostom, ki potujejo skozi Ptuj

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, den 29. september)

Na vrh