Domov » Novice » Turizem v malem

Turizem v malem

Znanstveno raziskovalno središ?e Bistra je pripravilo strokovno konferenco z naslovom Turizem v malem. Bila je del projekta City cooperation, v katerem je združenih 24 slovenskih, avstrijskih in madžarskih mest. Projekt se je za?el konec leta 2009 in je trenutno približno na polovici. Finan?na sredstva zanj so zagotovljena iz Evropske unije, nekaj je nacionalnih, 5 odstotkov pa lastnih. Prva in za?etna aktivnost je bila izdaja Turisti?nega magazina. Na konferenci so se posvetili malim turisti?nim ponudnikom in jim svetovali, kako se lahko uveljavijo na trgu ve?jih turisti?nih ponudnikov in jim postanejo konkuren?ni. Predstavili so možnosti povezovanja, promocije na svetovnem spletu z malimi finan?nimi vložki in velikim u?inkom.

Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 13. decembra 2012

Na vrh