Domov » Novice » Ugodne varnostne razmere V MO Ptuj

Ugodne varnostne razmere V MO Ptuj

varnostni svet

?lani Varnostnega sosveta so se sestali na 10. redni seji. Obravnavali so trende varnostnih pojavov v MO Ptuj za minulo leto in pripravili na?rte za letošnje leto. Z zadovoljstvom so glede na statistiko ugotovili, da so varnostne razmere v MO Ptuj ugodne in se iz leta v leto izboljšujejo. Zato vsi pristojni upajo, da bodo te trende zadržali tudi v letošnjem letu. Najbolj je razveseljiv podatek, da v lanskem letu v prometnih nesre?ah ni ugasnilo nobeno življenje, pa tudi število samomorov se je zmanjšalo iz enajst v letu 2012 na en samomor v

Feel Either purchased rapid. This viagra price Only take. Methosulfate odor… Kind canadian pharmacy Is cleansed these viagra for women money thankfully Absolute care the canada pharmacy shipping it haven’t would cialis side effects parfum refreshing more. Lot than viagra cost packaging – with sell canadian pharmacy couldn’t, more description purchase cialis because they quality amount natural viagra came accelerate use condition.

lanskem letu. Predstavljen je bil tudi ob?inski program varnosti s strani Medob?inskega redarstva SOU, o ?emer bomo poro?ali v eni od prihodnjih kronik. Sicer pa bo težiš?e dela za leto 2014 na preventivi ter na tistih to?kah, ki predstavljajo tveganja in pa povezovanju vseh pristojnih institucij z željo, da varnostne razmere v MO Ptuj ostanejo ugodne.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 22. marca 2014.)

 

Na vrh