Ukrepi aktivne politike zaposlovanja – Petv
Domov » Novice » Ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Ukrepi aktivne politike zaposlovanja

ZRSZ september

Aktivna politika zaposlovanja je nabor ukrepov na trgu dela, ki so namenjeni pove?evanju zaposlenosti in zmanjševanju brezposelnosti, ve?ji zaposljivosti oseb na trgu delu in pove?anju konkuren?nosti ter prožnosti delodajalcev. Aktivna politika zaposlovanja se izvaja v obliki ukrepov in programov, njen namen pa je usklajevati ponudbo in povpraševanje na trgu dela, zmanjšati brezposelnost in pove?ati zaposlenost in okrepiti usposobljenost posameznikov in jim pomagati do zaposlitve. Po Zakonu o urejanju trga dela imajo prednost pri vklju?evanju v programe APZ prijavljeni brezposelni, ki še niso bili vklju?eni v noben program. Na OS Ptuj so beležili dober odziv na nedavno objavljeno povabilo Iz faksa takoj praksa, napovedanih pa je tudi že nekaj dodatnih ukrepov, kot sta delovni preizkus za mlade do 29. leta in Usposabljanje na delovnem mestu, s katerima tudi upajo na dober odziv. Javno povabilo Usposabljanje na delovnem mestu bo odprto do 1. julija 2015 oziroma do porabe sredstev. Na voljo je 8 MIO evrov sredstev, s ?imer se predvideva okrog 4.250 vklju?itev brezposelnih, ki so v evidenci prijavljene najmanj 3 mesece.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 26. februarja 2015.)

Na vrh