Domov » Novice » Ukrepi za zaposlovanje mladih

Ukrepi za zaposlovanje mladih

ukrepi za mlade

Že kar nekaj mesecev smo pri?a trendu zmanjševanje brezposelnosti, kot obi?ajno pa jesenski meseci na trgu dela prinesejo dodaten priliv brezposelnih, predvsem mladih. Ve?ji priliv v evidenco brezposelnih vsako jesen beležijo pri mladih, zaradi izteka statusa dijakov in študentov. Na MDDSZ so se na to pripravili s številnimi ukrepi – oprostitev pla?ila prispevkov za zaposlitev mladih, dav?ne olajšave za zaposlovanje invalidov, vra?ilo prispevkov za prvo zaposlitev, oprostitev pla?ila prispevkov za nove samozaposlene, v okviru usposabljanj pa delovni preizkus za mlade, projektno u?enje za mlajše odrasle, institucionalno usposabljanje ter priprava in potrjevanje NPK. V primerjavi z lanskim letom se je zaposlilo 30% ve? mladih, pada pa tudi odstotek brezposelnih mladih. Ukrepi za mlade torej so, neke rezultate že dajejo, aktivni pa bodo morali biti tudi mladi sami. Na ptujskem sicer zaposlitev za mlad, predvsem pa izobražen kader ni ravno veliko, zato je še toliko bolj pomembno, da mladi poiš?ejo kakršnekoli priložnosti, ki so lahko pot do njihovega kon?nega cilja želene zaposlitve.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 9. oktobra 2014.)

Na vrh