Ure učinkovite rabe energije iz obnovljivih virov energije na osnovnih šolah – Ure ure in ove na osnovnih šolah – Petv
Domov » Novice » Ure učinkovite rabe energije iz obnovljivih virov energije na osnovnih šolah – Ure ure in ove na osnovnih šolah

Ure učinkovite rabe energije iz obnovljivih virov energije na osnovnih šolah – Ure ure in ove na osnovnih šolah


Projekt odobren na razpisu LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in Slovenskih goricah. Projekt sofinanciran iz sredstev ESRR.

– Koncem decembra 2020 se zaključuje dvoletni projekt v okviru katerega je bil izdelan didaktični učni pripomoček kateri je produkt sodelovanje vseh partnerjev projekta.

– Izdelan je bil priročnik o vzdrževanju klime v prostorih šol in vrtce. Priročnik je v tiskani in spletni obliki in je na voljo na spletni strani projekta.

– Po planu se je izvedlo izobraževanje osebja po šolah in vrtcih. V večini primerov so bili to hišniki. Ob obisku so se na šoli pridobili podatki za spremljanje klime v šolah in vrtcih in so v fazi zaključevanja poročila o teh šolah z naborom ukrepov za izboljšanje klime in URE.

– Po prvotnem planu je bilo načrtovana izvedba učne ure z uporabo izdelanega didaktičnega učnega pripomočka. Načrtovana je bila izvedba na 8 OŠ. Zaradi situacije z covid-19 te aktivnosti ni bilo mogoče v celoti izpeljati. Tako se je izpeljala aktivnost samo na dveh Osnovnih šolah, na ostalih pa smo že imeli dogovorjene tudi termine. Po pogovoru z direktorjem LEA Spodnje Podravje in vodjem projekta dr. Janezom Petkom bo LEA SP predvideno učno uro izpeljala po zaključenem projektu, seveda v kolikor bodo Osnovne šole želele izpeljati to dejavnost.

– V okviru projekta je nastal tudi plakat na temo URE in OVE ki je namenjen osnovnošolcem. Namen plakata je osveščanje osnovnošolcev o varovanju okolja z povezovanjem z obnovljivimi viri.

– V okviru projekta je bila izdelana tudi diplomska naloga na Višji strokovni šoli Ptuj.

Na vrh