Domov » Novice » V Četrtnih skupnostih v zadnjih štirih letih za 37,4 milijonov evrov investicij

V Četrtnih skupnostih v zadnjih štirih letih za 37,4 milijonov evrov investicij

Investicije v Cetrtne skupnosti
Mestni svetniki in svetnice so na zadnji seji Mestnega sveta Mestne ob?ine Ptuj na pobudo svetnika Branka Brumna prejeli informacije o izvedenih investicijah po posameznih ?etrtnih skupnostih za obdobje 2010 – 2014. Poro?ilo kaže, da je najve? sredstev za investicije v letu 2014 okrog 4,7 milijona evrov namenjenih za dela v ?etrtni skupnosti Center. V tej ?etrtni skupnosti se gradijo Dominikanski samostan, Osnovna šola Ljudevita Pivka in obnavlja se Mestni trg. Poro?ilo, ki so ga so pripravili na Oddelku za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo Mestne ob?ine Ptuj kaže tudi, da je bila v letih 2010 do 2014 skupna vrednost investicij po ?etrtnih skupnostih približno 37,4 milijonov evrov.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 26. julija 2014.)

Na vrh