Domov » Novice » V februarju manj brezposelnih

V februarju manj brezposelnih

ZRSZ september

V februarju je število registriranih brezposlenih oseb upadlo za 1,4%. na ZRSZ je trenutno prijavljenih 122.552 brezposelnih oseb. Konec februarja je bilo na OS Ptuj ZRSZ prijavljenih 4.413 brezposelnih oseb, kar je za 6,7% manj kot februarja 2014 in za 1,7% manj kot v predhodnem mesecu. Do konca februarja se je v evidenco na novo prijavilo 1.035 oseb, kar je za 9,1% manj oseb kot v istem obdobju lani. Najve?ji delež prijav beležijo zaradi izteka delovnega razmerja za dolo?en ?as. Zaznali so relativno ugoden trend zaposlovanja, saj so v januarju in februarju 2015 prejeli prijavo 992 prostih delovnih mest, kar je 20% ve? kot v istem obdobju lani, v zaposlitev se je v istem obdobju vklju?ilo 638 oseb. Stopnja registrirane brezposelnosti je na OS Ptuj nižja od stopnje veljavne za celotno Slovenijo: januarja je znašala 12,2%, v Sloveniji pa 13,5%. Najve?je povpraševanje beležijo na podro?ju predelovalne dejavnosti, gradbeništva in zdravstva ter socialnega varstva in sicer najve? za poklice bolni?arjev negovalcev v zavodih, elektroinštalaterjih, elektri?arjih, elektromehanikih, varilcih, monterjih, strokovnjakih za zdravstveno nego, voznikih, mehanikih in serviserjih, kuharjih, natakarjih, pomo?nikih v kuhinji, traktoristih, upravljalcih kmetijske mehanizacije, voznikih za mednarodno špedicijo, upravljavcih težke gradbene mehanizacije. Velik del realiziranih zaposlitev pa predstavljajo ponovne zaposlitve delavcev za podro?je gradbeništva v najširšem smislu, tudi v tujino (Avstrija in terensko delo po Evropi). Nekaj malega je tudi zaposlitev za sezonska dela v sadjarstvu, vinogradništvu in hmeljarstvo, zlasti na obmo?ju Ormoža.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 3. aprila 2015.)

Na vrh