Domov » Novice » V Kicarju gradijo novo večnamesko športno igrišče

V Kicarju gradijo novo večnamesko športno igrišče

Vecnamensko igrisce v Kicarju
Mestna ob?ina Ptuj je investitor projekta ureditve ve?namenskega igriš?a ob gasilskem domu v naselju Kicar. Izvajalec del so Javne službe Ptuj s podizvajalci, ki bodo naredili zunanje asfaltirano igriš?e, podporni zid, razsvetljavo in igriš?no ograjo. Osnovna dela so se pri?ela v mesecu maju in bodo zaklju?ena predvidoma ob koncu meseca junija. Igriš?e Kicar z ve?namenskimi športnimi igriš?i bodo uradno odprli v za?etku meseca julija.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 4. junija 2013.)

Na vrh