Domov » Novice » V oktobru na OS ZRSZ prijavljenih 4.109 brezposelnih oseb

V oktobru na OS ZRSZ prijavljenih 4.109 brezposelnih oseb

zrsz oktober

Na ZRSZ je prijavljenih nekaj ve? kot 119.000 iskalcev zaposlitve, v veliki ve?ini pa vse obmo?ne službe po Sloveniji beležijo sezonski dvig brezposelnosti, zaradi kon?anega šolanja dijakov in študentov. Mi smo preverjani stanje na ptujski obmo?ni službi. Podatki za ptujsko OS so za mesec oktober relativno presenetljivi, glede na to, da gre za mesec, ko se brezposelnost po daljšem obdobju sezonskega zniževanja obi?ajno pove?a. Tudi zaposlitev je bilo ve? kot v preteklih letih, predvsem pa je bilo manj iztekov zaposlitev za dolo?en ?as. Tako je bilo prejšnji mesec na zavodu prijavljenih 4.109 oseb, kar je 120 ve? kot konec septembra. S pomo?jo interventnega zakona, ki je za?el veljati 1. novembra, si obetajo še nekaj ve? zaposlitev mladih za nedolo?en ?as, v za?etku leta 2014 pa tudi nekaj zaposlitev na podlagi evropske pobude za zaposlovanje mladih.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 26. novembra 2013.)

Na vrh