V ponedeljek bo junijska seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj – Petv
Domov » Novice » V ponedeljek bo junijska seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

V ponedeljek bo junijska seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj


Svetnice in svetniki imajo na dnevnem redu 37. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj skupno kar 26 točk. V drugi točki bo vodja oddelka za javne finance Benjamin Panikvar predstavil Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2022. Med pomembnejšimi točkami so tudi Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj, Predlog Sklepa o izdaji soglasja k vrsti in številu oddelkov ter številu otrok v oddelkih v Vrtcu Ptuj za šolsko leto 2022/2023, Predlog Sklepa o potrditvi Finančnega načrta in Načrta obvladovanja tveganj v zvezi z obratovanjem odlagališča CERO Gajke za leto 2022, Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Rekonstrukcija z obnovo asfaltnega vozišča Vodove ulice«, Predlog Sklepov Mestne sveta Mestne občine Ptuj o potrditvi predlogov sklepov uprave in nadzornega sveta družbe Javne službe Ptuj in Predlog Sklepa o dopolnitvah Sklepa o potrditvi cen storitev izbirne lokalne gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja javnih parkirišč in odvoza nepravilno parkiranih vozil na območju Mestne občine Ptuj. Ob tem bodo potrjevali predloge o podelitvi priznanja naziv častna občanka Mestne občine Ptuj in priznanja naziv zlata plaketa Mestne občine Ptuj. Posnetek celotne 37. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj si boste lahko ogledali na Ptujski televiziji PeTV v ponedeljek, 13. junija ob 20. uri.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 10. junija 2022.)

Na vrh