Domov » Novice » V Rdečem križu so in še bodo pomagali po poplavah

V Rdečem križu so in še bodo pomagali po poplavah

poplave hisa
V Rde?em križu so takoj po poplavah ljudem pomagal na terenu. Delili so jim prehrambene pakete in nujne življenjske potrebš?ine. Kasneje je Vlada Republike Slovenije Rde?emu križu Slovenije in Karitasu namenila 750 000 evrov, da s skupnimi mo?ni pomagata ljudem v stiski. Prizadeti so pri omenjenih dveh dobrodelnih organizacij vložili prošnjo za finan?no pomo?, ki so jo opravi?enci v ve?ini primerov že dobili v materialni obliki. Na ra?unih slovenskega in ptujskega Rde?ega križa so v zadnjem obdobju zbrali še dodatna sredstva, ki jih zaenkrat še imajo na transakcijskem ra?unu. V prihodnjih dneh bo komisija, ki je opravila prvo delitev opravila tudi drugo delitev sredstev. Tudi v prihodnje pa bodo v obmo?ni organizaciji Rde?ega križa spremljali situacijo pri najbolj ogroženih posameznikih po poplavah in jim bodo tudi poizkušali pomagati na razli?ne na?ine.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 19. januar 2013.)

Na vrh