Domov » Novice » Splošno » Varna uporaba pirotehničnih izdelkov

Varna uporaba pirotehničnih izdelkov

V decembrskih dneh je priljubljena uporaba pirotehni?nih izdelkov, ve?ina teh pa sploh ni dovoljena. Na policijski postaji Ptuj smo preverili, kateri izdelki so dovoljeni, kje jih lahko uporabljamo in kakšni so ukrepi zoper kršitelje. Uporaba pirotehni?nih izdelkov je dovoljena le v to?no dolo?enem obdobju, ?eprav se ve?ina kršiteljev tega ne drži. V strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve ni dovoljena uporaba pirotehni?nih sredstev 2. in 3. kategorije, katerih u?inki pri mnogih ljudeh in živalih vzbujajo strah in nelagodje. Vse, ki bodo kršili dolo?be o uporabi pirotehni?nih izdelkov, bodo policisti ustrezno oglobili. S strani policistov velja opozorilo, da bodite previdni in upoštevajte navodila, ki so priložena, vemo namre?, kako hude so posledice nesre? s pirotehni?nimi izdelki. Naj bodo prazniki varni!

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 24. decembra 2011)

Na vrh