Domov » Novice » Splošno » Varnostna situacija v MO Ptuj ugodna

Varnostna situacija v MO Ptuj ugodna

Minuli teden so se na 3. seji sestali ?lani Varnostnega sosveta. Obravnavali so trende varnostnih pojavov v prvem polletju in aktualno varnostno problematiko v Mestni ob?ini Ptuj. Varnostna situacija v preteklem obdobju je bila v MO Ptuj dokaj ugodna. Za prometno varnost so skrbeli policisti, z raznimi preventivnimi akcijami pa se je k osveš?anju pridružil tudi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Ptuj. Število žrtev prometnih nesre? je ve?je kot lani, je pa komandir Policijske postaje Ptuj poudaril, da pa beležijo manjše število prometnih nesre? z udeležbo in s telesnimi poškodbami. Ker smo zakorakali v prazni?ni december, so ?lani pripravili na?rt aktivnosti za zagotavljanje varnosti. Policisti bodo tudi letos izvajali preventivne akcije. Ne pozabimo, da nas lahko policisti in pristojne službe opozarjajo in za prekrške oglobijo, za lastno varnost pa smo v najve?ji meri vendar odgovorni sami, zato se moramo obnašati samozaš?itno.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 8. decembra 2011)

Na vrh