Domov » Novice » Splošno » Varnostne razmere v MO Ptuj so ugodne

Varnostne razmere v MO Ptuj so ugodne

?lani varnostnega sosveta so se sestali na svoji 4. seji. Preverili smo, kakšni so trendi varnostnih pojavov v MO Ptuj in kakšen je plan dela za letošnje leto. Varnostne razmere na obmo?ju, ki ga pokriva Policijska postaja Ptuj so bile v minulem letu stabilne in ugodne. Se pa je žal poslabšalo stanje prometne varnosti, pove?alo se je število prometnih nesre?,tistih z hudimi telesnimi poškodbami kot s smrtnimi žrtvami. Tako smo v vzhodnoštajerski regiji kar malce štrleli iz povpre?ja, na kar so bili pristojni opozorjeni. Ne glede na pristojnosti, ki jih imajo posamezne službe, je vsem skupen cilj – zagotavljanje varnosti. Aktivnosti vseh teh v okviru varnostnega sosveta so bile predstavljene v poro?ilu za preteklo leto. Ker nesre?a nikoli ne po?iva, se bodo v varnostnem sosvetu še naprej trudili uresni?evati cilje zajete v planu dela in tako zagotavljati varnost slehernega ob?ana, pri ?emer moramo k lastni varnosti stremeti tudi sami.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 27. marca 2012)

Na vrh