Domov » Novice » Več zaposlitev invalidnih oseb

Več zaposlitev invalidnih oseb

Mestna ob?ina Ptuj in Obmo?na služba Ptuj Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje sta v okviru projekta Ob?ina po meri invalidov v marcu pripravila okroglo mizo na temo Invalidnost kot življenje in zaposlitev. Izvedeli smo, da je le v nekaj mesecih obrodila sadove, ki se kažejo v statisti?nih podatkih. Obmo?na služba Ptuj si je v poslovnem na?rtu za leto 2012 zadala cilj, da se zaposli 150 invalidov (113 UD Ptuj, 37 UD Ormož). V obdobju januar – avgust 2012 so zastavljeni cilj kljub družbeni krizi presegli in realizirali 181 zaposlitev invalidnih oseb (133 zaposlitev v UD Ptuj in 48 zaposlitev UD Ormož), kar pomeni da so dosegli 120,7% izpolnitev plana. Invalidne osebe pa so vklju?evali še v druge ukrepe aktivne politike zaposlovanja, z namenom pridobivanja dodatnih veš?in, znanj in kompetenc. Možnosti in priložnosti za zaposlovanje invalidov torej so, le videti jih je treba, invalidne osebe pa si morajo želeti vklju?itve na trg dela. Mar?evska okrogla miza je dokaz, da se da.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 13. oktobra 2012.)

Na vrh