Domov » Novice » Velike razlike v vrednostih pri energetski sanaciji šol

Velike razlike v vrednostih pri energetski sanaciji šol

izredna seja

Svetnice in svetniki MS MO Ptuj so se sestali na 2. izredni seji. Na dnevnem redu so jih ?akale tri to?ke. Slednje so bile po tem, ko so jih soglasno podprli že na sejah odborov, soglasno sprejete tudi na seji. Vendarle so nekateri svetniki zaskrbljeni nad prepla?anima projektoma in skepti?no pri?akujejo prora?un. Pri obeh projektih energetske sanacije se namre? dejanska vrednost bistveno razlikuje od projektantske ocene. Robert Šegula, predsednik odbora za gospodarstvo je zaskrbljen tudi nad primerjavo med omenjenima šolama in vrtci. Pri slednjih je energetska sanacija sedmih vrtcev znašala 1.113.000,00 evrov, za dve šoli pa 875.000 evrov. Župan je svetnicam in svetnikom pojasnil, da ne gre za prepla?ilo, temve? za razliko v vrednosti. Zaradi ?asovne stiske pri projektu je prišlo do t.i. in house naro?ila, popisi pa so morali biti pripravljeni zelo na hitro, da so sploh lahko oddali vlogo za sofinanciranje – zaradi tega pa je prišlo do tako velikih razhajanj. Župan Sen?ar pojasnjuje, da je to sicer nesprejemljivo, a posledica tega ne bo prepla?ilo omenjenih projektov. Vodja oddelka za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo je pojasnil, da so pred za?etkom investicije omenjeno problematiko predstavili tudi ministrstvu in se pozanimali, kaj to pomeni za samo izvedbo projekta. Kljub velikim razlikam v vrednosti, torej to naj ne bi pomenilo težav pri sofinancerskem deležu države. Na tokratni izredni seji so kot novega predstavnika MO PTUJ v Svet zavoda JZ ZRS Bistra Ptuj imenovali Branka Tonejca, imenovanih pa je bilo tudi deset novih ?lanov Uredništva medija Ptuj?an.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 28. novembra 2014.)

Na vrh