Domov » Novice » VI. Rimske igre

VI. Rimske igre

 

seste rimske igre

Med 22. in 25. avgustom so se v organizaciji Poetovio LXIX, društva za rimsko zgodovino in kulturo Ptuj, zgodile VI. rimske igre. Številne organizirane skupine iz Slovenije in tujine, skupaj je bilo v rimskem taboru blizu 500 kostumiranih udeležencev, so obujale dva tiso? let stare rimske zgodbe Ptuja. Zaradi slabega vremena niso mogli izvesti tradicionalne povorke po mestu, je pa bilo zato živahno v rimskem taboru ob I. Mitreju pri Mariborski cesti na Ptuju. Senatorji, vojš?aki, gladiatorji, navadni meš?ani, duhovnic in vestalke, sužnji in keltski vojaki, Germani in Egip?ani so v okviru šestih rimskih iger obujali ?as velikih vojskovodij, osvajanj, bogate kulture in neizmernega uživaštva. V okviru štiridnevnega programa Rimskih iger so obiskovalci lahko doživeli utrip Rimskega imperija, si ogledali raznolike prikaze rimskega vsakdana in okusili dobrote starih Rimljanov. Šeste rimske igre so pripravili v po?astitev 1944. obletnice zbora vojskovodij v Petovioni, na katerem jih je Markus Antonius Primus nagovoril, da so potrdili Vespazijana za cesarja. Rimski zgodovinar Tacit v zgodovinskem delu Historia opisuje dogodek v Petovioni leta 69 n.š. kot enega izmed klju?nih v zgodovini rimskega imperija in je prvi pisni vir, ki omenja mesto Ptuj. Zato je Ptuj tudi najstarejše mesto v Sloveniji. Pri nastajanju rimskih iger poleg društva Poetovio LXIX sodeluje širše ptujsko obmo?je, od muzeja, preko doma?inov do vedno števil?nejših doma?ih in tujih partnerjev. Gostujo?e skupine so bile iz Avstrije, Italije, Nem?ije, Srbije, Makedonije, letos prvi? tudi iz Jajca v Bosni in Hercegovini. S predstavniki mesta je društvo Poetovio LXIX podpisalo pismo o sodelovanju in že v mesecu septembru bo gostovalo s postavitvijo tabora na trdnjavi v Jajcu. Odprtje rimskih iger je bilo v ?etrtek, 22. avgusta ob I. Mitreju na Ptuju, kjer v prihodnjih letih na?rtujejo postavitev arheološkega parka Ptuj, ki bo obsegal kar 30Ha zemljiš?. Vse dni rimskih iger so poskrbeli tudi za najmlajše, ki so se kot mali Primusi in Prime, zabavali v otroškem taboru.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 27. avgusta 2013)

 

Na vrh